Την 20η Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε με τη μορφή τηλεδιασκέψεως η τριμηνιαία Μεγάλη Συνέλευση της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.

Κατά τη Μεγάλη Συνέλευση ο Σεβτ. Αδ. Γεώργιος Δεληγιώργης επανεξελέγη στο αξίωμα του Μεγάλου Διδασκάλου για την τεκτονική περίοδο 2021-2024, ενώ εξελέγη και ο Μέγας Θησαυροφύλακας, για την τεκτονική περίοδο 2021-2022.