Την 16η Δεκεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος η Μεγάλη Συνέλευση της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.

Κατά τη Μεγάλη Συνέλευση κατατέθηκαν προτάσεις για την εκλογή νέου Μεγάλου Διδασκάλου για την τεκτονική περίοδο 2018-2020 και Μεγάλου Θησαυροφύλακα, για την τεκτονική περίοδο 2018-2019.
 
Η εκλογή νέου Μεγάλου Διδασκάλου και Μεγάλου Θησαυροφύλακα θα πραγματοποιηθεί στη Μεγάλη Συνέλευση της 17ης Μαρτίου 2018.