Την 19η Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα της Αίγλης Ζαππείου η Μεγάλη Συνέλευση της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.
 
Ο Μέγας  Διδάσκαλος, Σεβτ. Αδ. Στυλιανός Φασούλας, απένειμε την «Τάξιν του Μεγάλου Διδασκάλου δι’ υπηρεσίας εις την Τεκτονικήν» καθώς και τιμητικές διακρίσεις πρώην Μεγάλου Αξιωματικού σε Αδελφούς.
 
Ο Αναπληρωτής Μέγας Διδάσκαλος Πσεβ. Αδ. Γεώργιος Δεληγιώργης, ο οποίος είχε εκλεγεί κατά τη Μεγάλη Συνέλευση της 17ης Μαρτίου 2018, εγκατεστάθη κανονικώς ως Μέγας Διδάσκαλος για την περίοδο 2018-2020. 
 
Ακολούθως ο νέος Μέγας Διδάσκαλος διόρισε και ενέδυσε τους Μεγάλους Αξιωματικούς της περιόδου 2018-2019. 
 
Στη Μεγάλη Συνέλευση παρέστησαν:
 
Από τη Μεγάλη Στοά της Ιρλανδίας, ο Πσεβ. Αδ. Rodney McCurley, Αναπληρωτής Μέγας Διδάσκαλος και ο Πσεβ. Αδ. Philip Daley, Μέγας Γραμματεύς.
Από την Κανονική Μεγάλη Στοά της Ιταλίας ο Σεβτ. Αδ. Fabio Venzi, Μέγας Διδάσκαλος
Από τη Μεγάλη Στοά της Εσθονίας ο Σεβτ. Αδ. Toomas Tonise, Μέγας Διδάσκαλος
 
Τη Μεγάλη Συνέλευση ακολούθησε ο Μέγας Εορτασμός με επίσημο δείπνο σε αίθουσα δεξιώσεων της Αίγλης Ζαππείου.