Την 20η Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος η Μεγάλη Συνέλευση της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.
 
Στη Μεγάλη Συνέλευση παρέστησαν:
 
– Από την Κανονική Μεγάλη Στοά της Ιταλίας ο Πσεβ. Αδ. Crescenzio Bentivoglio, Βοηθός Μέγας Διδάσκαλος.
– Από τη Μεγάλη Στοά της Εσθονίας ο Πσεβ. Αδ. Priit Parktal, Μέγας Καγκελλάριος
– Από την Εθνική Μεγάλη Στοά της Γουινέας o ΛΣεβ. Αδ. Mamadou Conde, Αναπληρωτής Μέγας Τελετάρχης.
 
Ο Μέγας Διδάσκαλος διόρισε και ενέδυσε τους Μεγάλους Αξιωματικούς της περιόδου 2017-2018, ενώ απένειμε την «Τάξιν του Μεγάλου Διδασκάλου δι’ υπηρεσίας εις την Τεκτονικήν» καθώς και τιμητικές διακρίσεις πρώην Μεγάλου Αξιωματικού σε Αδελφούς.
 
Τη Μεγάλη Συνέλευση ακολούθησε ο Μέγας Εορτασμός με επίσημο δείπνο σε αίθουσα του Ναυτικού Ομίλου.