Την 29η Νοεμβρίου 2017, στο Τεκτονικό Μέγαρο Πειραιώς, πραγματοποιήθηκε η Μεγάλη Συνέλευση της Επαρχιακής Μεγάλης Στοάς Πειραιώς και Νήσων Αρχιπελάγους Αιγαίου, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Πσεβ. Επαρχιακός Μέγας Διδάσκαλος διόρισε και ενέδυσε τους Επαρχιακούς Μεγάλους Αξιωματικούς της περιόδου 2017-2018.