Το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε, στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, η τριμηνιαία Μεγάλη Συνέλευση της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.

Τη Μεγάλη Συνέλευση της ΕΜΣτΕ ακολούθησε η Μεγάλη Συνέλευση της Επαρχιακής Μεγάλης Στοάς Αθηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Μέγας Διδάσκαλος, Σεβτ. αδ. Γεώργιος Δεληγιώργης, εγκατέστησε τον νέο Επαρχιακό Μέγα Διδάσκαλο, Πσεβ. αδ. Νικόλαο Δουβάρα, ο οποίος εν συνεχεία διόρισε και ενέδυσε τους Επαρχιακούς Μεγάλους Αξιωματικούς για την Τεκτονική περίοδο 2018-2019.