Την 23η Σεπτεμβρίου 2017 ο Αναπληρωτής Μέγας Διδάσκαλος, εκπροσωπώντας τον Σεβτ. Μέγα Διδάσκαλο της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, παρέστη στη Μεγάλη Συνέλευση της Μεγάλης Στοάς της Σλοβενίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λιουμπλιάνα.