Το διήμερο 29-30 Μαρτίου 2019 ο Β’ Μέγας Επόπτης, εκπροσωπώντας τον Μέγα Διδάσκαλο της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, παρέστη στη Μεγάλη Συνέλευση της Μεγάλης Στοάς της Σλοβακίας και στις εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 10 ετών από την ίδρυσή της.   

 

Στη Μεγάλη Συνέλευση συμμετείχαν, εκτός της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, οι Ηνωμένες Μεγάλες Στοές της Γερμανίας, η Μεγάλη Στοά της Αυστρίας, η Μεγάλη Στοά της Ισπανίας, η Κανονική Μεγάλη Στοά του Βελγίου, η Μεγάλη Στοά της Φινλανδίας, η Κανονική Μεγάλη Στοά της Ιταλίας, η Μεγάλη Στοά της Τσεχίας, η Μεγάλη Στοά της Ουγγαρίας, η Μεγάλη Στοά της  Σερβίας, η Μεγάλη Στοά της Βορείου Μακεδονίας, η Μεγάλη Στοά της Κύπρου και η Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Βουλγαρίας.