Την 13η Ιουλίου 2019 ένας Πρώην Μέγας Διδάσκαλος εκπροσωπώντας τον Μέγα Διδάσκαλο της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, παρέστη στην Ετήσια Μεγάλη Συνέλευση της Μεγάλης Στοάς της Νοτίου Αφρικής, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Εκτός από την Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος στη Μεγάλη Συνέλευση συμμετείχαν με επίσημες αντιπροσωπείες: η Μεγάλη Στοά της Σκωτίας, εκπροσωπούμενη από Περιφερειακό Μέγα Διδάσκαλο, η Μεγάλη Στοά της Γκαμπόν, εκπροσωπούμενη από Επαρχιακό Μέγα Διδάσκαλο, η Μεγάλη Στοά του Κογκό, εκπροσωπούμενη από Βοηθό Μέγα Διδάσκαλο και η Μεγάλη Στοά της Γκάνα, εκπροσωπούμενη από Πρώην Μέγα Διδάσκαλο.

Ο εκπρόσωπος του Μεγάλου Διδασκάλου προσέφερε στον Μέγα Διδάσκαλο της Μεγάλης Στοάς της Νοτίου Αφρικής αναμνηστικό δώρο, ενώ, για άλλη μια φορά, επιβεβαιώθηκαν οι θερμές σχέσεις των δύο Μεγάλων Στοών.