Την 7η Μαρτίου 2020  ένας Πρώην Μέγας Διδάσκαλος, εκπροσωπώντας τον Μέγα Διδάσκαλο της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, παρέστη στην Ετήσια Μεγάλη Συνέλευση της Μεγάλης Στοάς της Λετονίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα.