Την 2α Μαρτίου 2019 ο Αναπληρωτής Μέγας Διδάσκαλος, Πσεβ. Αδ. Ιωάννης Ρούσσος, εκπροσωπώντας τον Μέγα Διδάσκαλο της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, παρέστη στην Ετήσια Μεγάλη Συνέλευση της Μεγάλης Στοάς της Λετονίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα.