Την 5η Μαΐου 2018 ο Μέγας Διδάσκαλος της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, παρέστη στη Μεγάλη Συνέλευση της Μεγάλης Στοάς της Εσθονίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ταλλίν.