Την 4η Μαΐου 2019 ένας Πρώην Μέγας Διδάσκαλος εκπροσωπώντας τον Μέγα Διδάσκαλο της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, παρέστη στην Ετήσια Μεγάλη Συνέλευση της Μεγάλης Στοάς της Εσθονίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ταλλίν.

Ο εκπρόσωπος του Μεγάλου Διδασκάλου προσέφερε στον Μέγα Διδάσκαλο της Μεγάλης Στοάς της Εσθονίας αναμνηστικό δώρο, ενώ, για άλλη μια φορά, επιβεβαιώθηκαν οι θερμές σχέσεις των δύο Μεγάλων Στοών.