Την 27η Αυγούστου 2021 ο Βοηθός Μέγας Διδάσκαλος, Πσεβ. Αδ. Ιωάννης Μπενετάτος, εκπροσωπώντας τον Μέγα Διδάσκαλο της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, παρέστη στην Ετήσια Μεγάλη Συνέλευση της Μεγάλης Στοάς της Εσθονίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ταλλίν.

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Συνελεύσεως εγκαταστάθηκε ως νέος Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Εσθονίας ο Σεβτ. Kalle Küttis.