Την 6η Μαΐου 2017 ο Μέγας Διδάσκαλος της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, συνοδευόμενος υπό δύο πρώην Μεγάλων Διδασκάλων και του Αναπληρωτού Μεγάλου Διδασκάλου, παρέστη στη Μεγάλη Συνέλευση της Μεγάλης Στοάς της Εσθονίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ταλλίν.