Την 14η Δεκεμβρίου 2019 ο Μέγας Διδάσκαλος της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, Σεβτ. Αδ. Γεώργιος Δεληγιώργης, κατόπιν επισήμου προσκλήσεως, παρέστη στην Ετήσια Μεγάλη Συνέλευση της Κανονικής Μεγάλης Στοάς της Ιταλίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη.

Ο Μέγας Διδάσκαλος προσέφερε στον Μέγα Διδάσκαλο της Κανονικής Μεγάλης Στοάς της Ιταλίας αναμνηστικό δώρο, ενώ, για άλλη μια φορά, επιβεβαιώθηκαν οι θερμές σχέσεις των δύο Μεγάλων Στοών.