Την 18η Μαρτίου 2017 ένας πρώην Αναπληρωτής Μέγας Διδάσκαλος, εκπροσωπώντας τον Σεβτ. Μέγα Διδάσκαλο της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, παρέστη στη Μεγάλη Συνέλευση της Εθνικής Κανονικής Μεγάλης Στοάς του Πριγκιπάτου του Μονακό.