Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων σε όλο τον κόσμο για τα 250 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου Συνθέτη και Τέκτονα
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791), η ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, μέσω των δραστηριοτήτων
της Επιτροπής Εκδόσεως, Βιβλιοθήκης και Τέχνης, συμμετείχε με την διοργάνωση ανοικτής εκδήλωσης αφιερωμένης στο έργο του.
Η εκδήλωση με τίτλο, «Αδελφός Wolfgang Amadeus Mozart: 250 χρόνια από την γέννησή του»
πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2006, ώρα 20¨00, σε χώρο του Ξενοδοχείου Royal Olympic.
Αναπτύχθηκαν οι θεματικές ενότητες:
• Wolfgang Amadeus Mozart: Η Ζωή και το Έργο του.
• Η Μουσική του Wolfgang Amadeus Mozart
και οι επιδράσεις της στην Ψυχική Υγεία και την Τεκτονική Τελετουργία.
• Όπερα “Ο Μαγικός Αυλός”: Το εσώτερο νόημά της.
Οι παρόντες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ζωντανά μουσικά τεμάχια του μεγάλου συνθέτη
από το Κουαρτέτο Εγχόρδων “ΗΧΩ”, το οποίο ερμήνευσε τα έργα:
• “Eine Kleine Nachtmusik” (Μικρή Νυχτερινή Μουσική), Κ 525,
• Divertimento 1, K 136
• String Quartet, K 155
Η πολιτιστική αυτή δραστηριότητα εστέφθη από ιδιαίτερη επιτυχία.
Τα έσοδα της εκδήλωσης διετέθησαν ως χορηγία στο Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
του Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα) για την έκδοση ενός τόμου με έργα του Νικολάου Χαλικιόπουλου – Μάντζαρου,
στην δίγλωσση σειρά Μνημεία Νεοελληνικής Μουσικής.