Την 9η Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Τεκτονικό Μέγαρο Πειραιώς Τελετή Εγκαθιδρύσεως νέας Στοάς με διακριτικό όνομα «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» και αύξοντα αριθμό 96. Ο Σεβτ. Μέγας Διδάσκαλος, βοηθούμενος από Μεγάλους Αξιωματικούς, πραγματοποίησε την Εγκαθίδρυση και ακολούθως την Τελετή Εγκαταστάσεως του ΣΔ.

Η Στοά ενετάχθη εις την δύναμιν των Στοών της Επαρχιακής Μεγάλης Στοάς Πειραιώς και Νήσων Αρχιπελάγους Αιγαίου.
 
Είθε η νέα Στοά να οικοδομεί εις τον αιώνα.