Την 15η Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα Τελετή Εγκαθιδρύσεως νέας Στοάς με διακριτικό όνομα «LA PAIX» και αύξοντα αριθμό 95. Η Στοά, η οποία θα λειτουργεί στη γαλλική γλώσσα, ενετάχθη εις την δύναμιν των Στοών της Επαρχιακής Μεγάλης Στοάς Ιονίων Νήσων.

 
Είθε η νέα Στοά να οικοδομεί εις τον αιώνα.