Ο Εκδοτικός Οίκος Τετρακτύς, δώρισε στη Βιβλιοθήκη της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος 40 τίτλους βιβλίων ευρύτερου τεκτονικού ενδιαφέροντος.

Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης και Δημοσιευμάτων του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, με επιστολή του Προέδρου της, ευχαρίστησε τις Εκδόσεις Τετρακτύς για τη δωρεά.