Με αφορμή την από 1/9/2022 εγκύκλιο της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος επισημαίνεται ότι η Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος δεν έχει εκχωρήσει ούτε πρόκειται να εκχωρήσει σε καμία τεκτονική δύναμη την αποκλειστικότητα της νομοθέτησης και διευθέτησης του συμβολικού τεκτονισμού στον Ελλαδικό χώρο. Η κανονικότητα της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος ουδέποτε αμφισβητήθηκε από οποιαδήποτε Μεγάλη Στοά παγκοσμίως.

 

Γεώργιος Ε. Δεληγιώργης
Μέγας Διδάσκαλος