Καθίσταται γνωστό ότι, σε συνέχεια των σημερινών (08.03.2020) ανακοινώσεων του Υπουργείου Υγείας και την οδηγία για «αναστολή οιασδήποτε συνεδριακής εκδήλωσης στην επικράτεια για 4 εβδομάδες», λόγω του νέου κορονοϊού (2019-nCOV), από αύριο 9 Μαρτίου 2020 και μέχρι και την 5η Απριλίου 2020, αναστέλλονται όλες οι εργασίες της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα δεν θα πραγματοποιηθούν:

1)    Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 9ης Μαρτίου 2020
2)    Η Μεγάλη Συνέλευση της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος της 21ης Μαρτίου 2020
3)    Οι συνεδριάσεις όλων των Εργαστηρίων της ΕΜΣτΕ στην επικράτεια το διάστημα 09.03-05.04.2020  

Καθώς το συγκεκριμένο μέτρο θα επαναξιολογηθεί πριν τη λήξη του, θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση.