Την 21η Δεκεμβρίου 2019, η Μεγάλη Συνέλευση της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος ενέκρινε το αίτημα αναγνωρίσεως, το οποίο υπέβαλε η Εθνική Κανονική Μεγάλη Στοά του Πριγκιπάτου του Μονακό.

Η Εθνική Κανονική Μεγάλη Στοά του Πριγκιπάτου του Μονακό ιδρύθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2011, είναι αναγνωρισμένη από τις Μεγάλες Στοές της Αγγλίας, Ιρλανδίας και Σκωτίας καθώς και από πλήθος Μεγάλων Στοών διεθνώς.

Η Εθνική Κανονική Μεγάλη Στοά του Πριγκιπάτου του Μονακό ήταν η διοργανώτρια Μεγάλη Στοά της τελευταίας Συνόδου των Μεγάλων Διδασκάλων των Κανονικών Μεγάλων Στοών της Ευρώπης στις 21 και 22 Μαρτίου 2019.