Η Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος πιστεύει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα πρέπει να γνωρίσουν την Τεκτονική αγωγή. Το διαδίκτυο είναι μία οδός επικοινωνίας με τεράστιες δυνατότητες και μπορεί να γίνει ένα υπέροχο μέσο για να έρθουν οι άνθρωποι πιο κοντά. Αυτή η ιστοσελίδα αποτελεί για μεν τους αδελφούς μία ακόμα πηγή ενημέρωσης, για δε τους ενδιαφερομένους μία πρώτη επαφή με τις Τεκτονικές αρχές.

Η Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος είναι ένας οργανισμός, ο οποίος, με απόλυτο σεβασμό στην Τεκτονική παράδοση, στοχεύει στην ηθική βελτίωση του ατόμου, υπηρετώντας ταυτοχρόνως την διαρκή πνευματική ανάγκη για έρευνα. Οι ηθικές αρχές οι οποίες μεταδίδονται στις Τεκτονικές Στοές, μέσω των αλληγορικών τελετουργιών, τυπικών και συμβόλων, βιώνονται τόσο κατά την διάρκεια των συνεδριών, όσο και κατά την ατομική πορεία του κάθε Τέκτονα μέσα στην Αδελφότητα. Η έρευνα και η αναζήτηση καθοδηγούν τις εργασίες που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια των συνεδριών και τις συζητήσεις που ακολουθούν, με σκοπό την ατομική και συνολική πνευματική ανέλιξη.

Ευχόμαστε καλή περιήγηση και είμαστε στη διάθεσή σας για επί πλέον πληροφορίες.

«Η Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, προτάσσει ένα διαφορετικό πρότυπο. Αυτό της εσωτερικής αναζήτησης και της ομαδικής εργασίας, έτσι ώστε να επανανοηματοδοτηθούν οι αρχές και αξίες, που αποτελούσαν τους πυλώνες της κοινωνικής εξέλιξης και της προόδου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον Τεκτονισμό;